Vítání občánků

21. listopadu 2011 jsme slavnostně přivítali 6 nových občánků obce Předboj. Vítání se uskutečnilo v kavárně areálu společnosti Yard Resort, která své prostory této slavnostní události propůjčila.

Jsme velice rádi, že pozvání přijali téměř všichni rodiče dětí narozených od počátku …

Pedikúra pro občany Předboje

Obecní úřad pro Vás opět zajistil službu pedikérky a masérky. Pro velký zájem máme vypsány již dva termíny, a to 10.4. a 27.3. 2012.
Objednat se můžete telefonicky nebo přímo na OÚ.…

Našel se pes!

Dnes ve večerních hodinách byl nalezen v Dlouhé ulici pes (bez známky, s obojkem) Informace na Obecní policii tel.: 724 112 124…

Služby finančního arbitra

Kancelář finančního arbitra České republiky zaslala OÚ informaci o své činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o státem zřízenou službu, která může mnohým pomoci při řešení jejich sporů s bankami a jinými finančními institucemi, dopis si můžete přečíst i …

Předboj v Dejvicích

Pan starosta s 1. místostarostou se jako první obyvatelé Předboje seznámili s výsledky práce budoucích architektů, v současné době studentů Fakulty architektury ČVUT, kteří v Ústavu urbanistiky pod vedením doc. Jehlíka ukázali, že opravdu mají talent.

Na podzim jste mohli …