Oznámení MěÚ Neratovice

Oznámení o projednávání zadání územního plánu obce Kojetice.

Přílohy k nahlédnutí na obecním úřadě v Předboji.