Oznámení MěÚ Neratovice

Oznámení o projednávání zadání územního plánu obce Kojetice.

Přílohy k nahlédnutí na obecním úřadě v Předboji.

Datum vyvěšení: 27. 07. 2012 / 09:05