Oznámení záměru bezúplatného převodu části pozemku

– bezúplatný převod části pozemku p.č. 229/12 v k.ú. Předboj,

Podrobnosti zde:

Datum vyvěšení: 08. 04. 2013 / 12:11