Oznámení záměru bezúplatného převodu pozemků

p.č. 222/2 o výměře 115 m2 a část pozemku 388 o celkové výměře 223 m2.

Podrobnosti převodu zde: