Oznámení záměru prodeje pozemku a prodeje části pozemku

Prodej pozemku p.č.st.6/2 a části pozemku p.č.414/1

Podmínky prodeje a zákres v katarstrální mapě naleznete v Oznámení zde.