Oznámení záměru prodeje pozemku

Oznámení záměru prodeje pozemku p. č. 414/10 o výměře 6 m2 v k. ú. Předboj, naleznete zde. Grafická příloha se zákresem stavu v katastrální mapě je zde.

Datum vyvěšení: 11. 05. 2022 / 12:03
Datum sejmutí: 30. 06. 2022 / 12:03