Oznámení záměru prodeje částí pozemků

Oznamujeme záměr prodeje částí pozemků p. č. 229/12 a 415/6 v obci a k. ú. Předboj ve vlastnictví obce Předboj.

Podmínky prodeje včetně zákresu v katastrální mapě naleznete zde.