Oznámení záměru prodeje části pozemku

Prodej části pozemku p.č. 229/12

Podmínky prodeje včetně zákresu v katastrální mapě naleznete v Oznámení zde.

Datum vyvěšení: 31. 05. 2019 / 16:47