Oznámení záměru prodeje části pozemku

Oznámení záměru prodeje části pozemku v k. ú. 734209 Předboj, vedeného na LV 10001, p. č. 414/1 k nahlédnutí zde.