Oznámení záměru prodeje části pozemku

Podmínky záměru prodeje části pozemku p.č. 273/6 v k.ú. Předboj naleznete zde: