Oznámení záměru prodeje části pozemku

Podmínky záměru prodeje části pozemku p.č. 273/6 v k.ú. Předboj naleznete zde:

Datum vyvěšení: 15. 10. 2015 / 11:27