Svoz bioodpadu v roce 2014

Nádoby na bioodpad budou svozovou společností dodány na obecní úřad koncem tohoto týdne, zdržení ze strany výrobce zapříčinilo posun prvního svozu na 8. 4. Zájemci si mohou nádobu na obecním úřadě vyzvednout od pondělí 31. 3. a uhradit poplatek, který bude o 1 svoz ponížen (425,- Kč pro nádobu 120 l a 680,- Kč pro nádobu 240 l). Poplatek můžete samozřejmě uhradit i bezhotovostně na účet 12223201/0100,  v.s. 4+číslo popisné.