Oznámení o změně termínu a místa konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Předboj

Zasedání Zastupitelstva obce Předboj svolané na 1. 4. 2020 se zrušuje.

Zasedání Zastupitelstva obce Předboj se koná dne 15. 4. 2020 od 18 hodin v prostoru fotbalového hřiště. Návrh programu je totožný se zrušeným a naleznete ho zde, fakticky je tedy pouze změněn termín a místo konání zasedání.

Při našem rozhodování jsme vázáni předpisy vyšší právní síly, proto posunujeme termín zasedání podle výsledku jednání vlády 23. 3. 2020:

vláda ČR svým usnesením č. 274 ze dne 23. 3. 2020 uložila územně samosprávným celkům konat zasedání zastupitelstev pouze v nezbytných případech a zároveň vláda svým usnesením č. 279 ze dne 23. 3. 2020 zrušila usnesení č. 215 ze dne 15. 3. 2015. Tím došlo rovněž k prodloužení zákazu konání zasedání zastupitelstev mimo nezbytné případy na celou dobu trvání nouzového stavu, tedy do 12. dubna 2020 (původní omezení konání zasedání zastupitelstev bylo vázáno na dobu trvání omezení pohybu osob).

Při našem rozhodování jsme vázáni předpisy vyšší právní síly, proto měníme místo konání zasedání podle výsledku jednání vlády 6. 4. 2020:

vláda ČR svým usnesením č. 388 ze 6. 4. 2020 zrušila usnesení č. 274 ze dne 23. 3. 2020, čímž opět umožnila územně samosprávným celkům konat zasedání zastupitelstev nejen v nezbytných případech. Vláda ovšem zároveň uložila (i) členům zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatním osobám včetně veřejnosti z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky, aby při osobní účasti na jednání zastupitelstev územních samosprávných celků dodržovali mezi sebou odstup nejméně 2 metry a použili ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a (ii) územním samosprávným celkům, aby vhodným způsobem zabezpečily dodržení povinnosti podle bodu I, spočívající v dodržování odstupů účastníků jednání zastupitelstev územních samosprávných celků nejméně 2 metry, a vhodným způsobem zabezpečily, aby byla zachována možnost veřejnosti uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva.

S ohledem na výše uvedené je zasedání zastupuitelstva přesunuto do otevřeného prostoru fotbalového hřiště.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Datum vyvěšení: 24. 03. 2020 / 18:07