Oznámení o záměru pronájmu části pozemku

Zde podrobnosti  o p.č. 273/10 k.ú. Předboj o výměře 30 m2.