Oznámení o záměru pronájmu části pozemku

Zde podrobnosti  o p.č. 273/10 k.ú. Předboj o výměře 30 m2.

Datum vyvěšení: 10. 02. 2015 / 08:33