Oznámení o záměru pronájmu části pozemku

Zde bližší informace o p.č. 273/109 o výměře 22 m2 v k.ú. Předboj.