Oznámení o záměru pronájmu části pozemku

Zde k nahlédnutí. Jedná se o část p.č. 273/109 o výměře 8 m2.