Oznámení o záměru pronájmu části pozemku

Zde k nahlédnutí. Jedná se o část p.č. 273/109 o výměře 8 m2.

Datum vyvěšení: 19. 05. 2015 / 08:15