Oznámení o záměru pronájmu části pozemku

Zde bližší informace o pronájmu na p.č. 273/109 o výměře 30 m2.

Datum vyvěšení: 17. 03. 2015 / 10:21