Oznámení o zákazu vstupu na beachvolejbalové hřiště na Západní Stráni

Vážení občané,

v první polovině roku 2022 byla v rámci předvolební kampaně vynaložena nemalá částka na realizaci beachvolejbalového hřiště, jehož nedílnou součástí je i stávající oplocení.

Novým vedením obce, byly, při kontrole hřiště, před zahájením sezóny, bohužel, zjištěny závažné vady na tomto oplocení. Uchycení panelů plotu se rozpadá (viz. přiložená fotodokumentace) čímž hrozí odpadnutí jednotlivých panelů a je zde značné riziko nebezpečí úrazu nebo vážného zranění.

Vedení obce vás tímto chce ubezpečit, že byly okamžitě podniknuty kroky k nápravě a uvedení hřiště do provozuschopného stavu. Byl osloven dodavatel prací a vyzván, v rámci reklamačního řízení, aby provedl bezodkladnou opravu na oplocení.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a hrozbě zranění, Vás tímto žádáme, abyste vy a zejména vaše děti, do doby, než bude oprava na oplocení provedena, na hřiště nevstupovali nebo dokonce oplocení nepřelézali.

Obec Předboj nepřebírá zodpovědnost za případné škody a úrazy, ke kterým by došlo v důsledku nerespektování tohoto oznámení.

Děkujeme za pochopení!