UZSVM -Oznámení o výběrovém řízení

Zde čís. SHMS/082/2015 na zjištění zájemce o kouopi nemovité věci v k.ú. Předboj