Oznámení o nálezu

Pilot postrádající svůj vrtulník si ho může vyzvednout na adrese Na Jaroši 122. Dále byly nalezeny klíče v ulici Spojovací, které jsou k vyzvednutí na OÚ.