Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj (10.8. 2016 v 18.00 hod.)

Program: 1) Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Rekonstrukce víceúčelového hřiště.

Datum vyvěšení: 02. 08. 2016 / 10:51