Veřejné zasedání zastupitelstva obce Předboj

Dne 19.12.2011 v 18:00 hod. se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu zasedání Zastupitelstva obce Předboj.

Program:

1) Rozpočet obce 2012 + výhled
2) Rozpočet MŠ
3) Úprava zřizovací listiny MŠ – převedení svěřeného majetku
4) Smlouva s ČEZ – věcné břemeno (Pod Hřištěm)
5) Informace o činnosti obecního úřadu, diskuse

Datum vyvěšení: 12. 12. 2011 / 17:04