Oznámení o aplikaci přípravků na ochranu rostlin

V termínu 13. – 17.3.2019 dojde k aplikaci přípravku NURELLE D v registrované dávce 0,6 l/ha na porosty řepky ozimé (v době kdy včely porosty nenavštěvují). Ostatní informace naleznete zde.