Oznámení MěÚ Neratovice

Oznámení o zahájení řízerní o změně č. 13 územního plánu sídelního útvaru Neratovice. Zde podrobněji.

Datum vyvěšení: 04. 10. 2016 / 07:51