Oznámení MěÚ Neratovice

Oznámení o zahájení řízerní o změně č. 13 územního plánu sídelního útvaru Neratovice. Zde podrobněji.