Obecně závazná vyhláška obce Předboj č. 6/2008

o zásadách tvorby uličního názvosloví, označování ulic a budov v obci Předboj. Ke čtení i stažení zde.