ČOV ve správě obce

Nejen majitelem, ale nově i provozovatelem čistírny odpadních vod je samotná obec Předboj.

V minulém týdnu (30.5.) bývalý provozovatel předal dokumentaci a v pondělí (4.6.) odpoledne došlo k fyzickému předání čistírny do rukou pana starosty.
Čistírna je nadále obsluhována stejným pracovníkem, máme pouze nového odpovědného zástupce ve vztahu k úřadům a pro věci technologické.
K drobným změnám ale přece jen dojde. Bude nutné uzavřít nové smlouvy (s účinností k 1.6., odkdy ČOV oficiálně obec provozuje) a rovněž platby za odkanalizování odpadních vod budeme posílat na jiné číslo účtu. V nejbližší době zveřejníme podrobnosti.
-sob-