Otevření třetí třídy školky a představení projektu zahrady školky

Jak jsme Vás již informovali v novinách, od 1. září je spuštěn provoz školky včetně nově vybudované třetí třídy, která patří k největším investicím v obci a na níž se nám zároveň podařilo získat významnou dotaci.
Na úterý 30. srpna měla paní ředitelka naplánované třídní schůzky se všemi rodiči, takže jsme při této příležitosti pár slovy a přestřižením pásky zahájili provoz i v nové třídě v trochu slavnostnějším duchu.

Zároveň moc rádi oznamujeme, že doslova na poslední chvíli získala obec do svého vlastnictví od developera lokality K Parku pozemek pro rozšíření zahrady školky o velikosti 1516 m2.

Přístavba budovy školky samozřejmě zasáhla i do původní kompozice školní zahrady. Některé herní prvky a pískoviště musely být přemístěny, část stávajícího zatravněného terénu byla změněna terénními úpravami. Pro rozšířenou zahradu jsme již v předstihu zadali odborné zpracování návrhové studie, která zahrnuje nejen doplnění herních prvků včetně jejich rozmístění v původním i novém prostoru, ale i plán osázení zelení a vložení nových interaktivních prvků, prvků rozvíjejících motoriku dětí, dále prvků spojených s využitím „5 smyslů“ a také např. i prvků „badatelského charakteru“.

Zahrada je koncipována tak, že dle možností a samozřejmě s upřednostněním financování pomocí dotačních titulů může být realizována postupně a spoustu doplňkových herních prvků mohou děti společně s rodiči vybudovat z dostupných materiálů a vlastními silami, což je v souladu s vizí paní ředitelky. Jako velké plus vnímáme také to, že připojením nového pozemku bude školka pro pěší výhledově zpřístupněna i z lokality K Parku, a tedy mimo hlavní přístupovou komunikaci kolem obecního úřadu, což znamená významné zvýšení bezpečnosti zejména pro děti.