OTEVŘENÍ PARKU „POD VILAMI“

Vážení občané,

 

Dovolujeme si vám oznámit, že jsme 04. 07. 2024 otevřeli průchod budoucím parkem Pod Vilami v naší obci. Pozemky budoucího parku jsme získali na základě darovací smlouvy ze dne 29.12.2023 od developerské společnosti Mi Querido s.r.o., a to v souladu s plánovací smlouvou ze dne 8. 03. 2018. Na jaře letošního roku jsme nechali zpracovat a po zapracování připomínek a podnětů občanů na základě veřejného projednání jsme finalizovali projektovou dokumentaci budoucího parku. V současné době probíhá na stavebním úřadu a odboru životního prostředí územní a stavební povolení.

Nyní se budeme soustředit na postupnou realizaci tohoto projektu a samozřejmě se budeme snažit s tímto projektem uspět u některého z připravovaných dotačních titulů určených k úpravám veřejného prostranství.

Nejdříve proběhnou základní práce, spojené s budoucí údržbou ploch, to znamená základní terénní úpravy a osev trávníkem /část bude osivo kvetoucí louka/. Dále necháme zpracovat projekt na studnu pro budoucí zalévání parku. V případě, že nezískáme dotaci na realizaci parku jako celku, tak se v dalších krocích budeme zabývat  postupnou realizací jednotlivých částí tohoto parku. Nejdříve proběhne realizace vrtané studny, následně proběhne výstavba dvou vsakovacích průlehů v terénu, realizace finální stopy cest včetně osvětlení, výsadba stromů a keřů a na závěr i mobiliář dle projektu.

Celý park bude mít celkovou rozlohu přes 7.000 metrů čtverečních a jeho údržba bude velmi náročná a finančně nákladná, nicméně doufáme, že se nám podaří vše zajistit tak, abyste vy, naši občané měli další příjemné a kvalitní místo k oddechu, odpočinku a relaxaci.

Vedení obce.