Opatření k zamezení hluku způsobeného stavební činností v lokalitě K Parku

Vážení občané,

Vzhledem k častým stížnostem na velký hluk o víkendech způsobený stavební činností v lokalitě K Parku („Drákulov“), starostka obce požádala zástupce společnosti Mi Querido s.r.o. o sjednání nápravy a zajištění klidu. Paní Dvořáková zaslala oficiální sděleni zde.

V případě jakýchkoli dalších připomínek k otázce hluku v této lokalitě kontaktujte prosím obecní úřad.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že se situace zlepší.

Váš obecní úřad.