Opakovaná dražební vyhláška

Předmět dražby: RD č.p.157 na pozemku č.197 + ostatní pozemky na LV. č. 223 pro k.ú. Předboj.

Datum vyvěšení: 31. 01. 2013 / 12:03