Okleštění stromoví a náletových dřevin

Vážení spoluobčané,

v sobotu, 2.12.2023, budou, v lokalitě kolem Předbojského rybníka a dále ve směru na obec Bašť, pracovníci společnosti Lesy Horňácko, s. r. o.,  která je zmocněna společností ČEZ Distribuce a. s., provádět za pomocí traktorové frézy:

okleštění stromoví, náletových dřevin a jiných porostů,

které ohrožují spolehlivý a bezpečný provoz zařízení distribuční soustavy.