OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“

Letošní Pálení čarodějnic organizovala obec ve spolupráci s TJ Sokol Předboj a dobrovolníky. Už mnoho let se schází Předbojáci na Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti. Letos jsme měli rekordní vatru vysokou 3,9 metrů, na jejíž stavbě se podíleli Jaroslav Musil, Robert Vignát, Ota Pálek, Aleš Kolařík, Adam Doubek a zaměstnanci údržby naší obce. Díky vám všem za váš čas, energii a zapálení pro věc! O občerstvení se tradičně postarala hospůdka Na Hřišti a obec zajistila a poskytla dětem buřty zdarma.

K zapalování vatry byl starostkou obce pozván HZS Neratovice v čele s Milanem Valáškem. Starostka obce se s nimi přivítala a následně byla vatra zapálena za potlesku diváků. Děkujeme za to, že jste s námi, milí hasiči, byli, kryli záda a rozdali nám cenné rady.

Protože tentokrát opravdu počasí vyšlo, sešli jsme se ve velkém počtu. Mnozí dospělí i děti využili příležitosti a v areálu hřiště si zasportovali. Některé děti si dokonce opatřily čarodějnické masky a atmosféra byla super.

Věříme, že se tentokrát akce opravdu vydařila a všem se Vám líbla. Fotbalové hřiště je nejlepším místem pro předbojské Pálení čarodějnic. Všem Vám velké díky – čarodějnici jsme upálili, tradici jsme dodrželi, skvěle se bavili! Příští rok se opět na Vás těšíme!

Váš obecní úřad