OHLÁŠENÍ PLÁTCE poplatku za odkládání komunálního odpadu, objednání svozu bioodpadu

Vážení občané,
v souvislosti se zavedením místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci od 1. 1. 2022 prosíme o vyplnění formuláře „OHLÁŠENÍ PLÁTCE místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, včetně objednání svozu bioodpadu“ (pokud možno co nejdříve). Formulář a pokyny pro jeho vrácení naleznete zde.

Všem děkujeme za spolupráci.