OHLÁŠENÍ PLÁTCE místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, včetně objednání svozu bioodpadu

Formulář naleznete zde.