Odvoz velkoobjemového odpadu (21.- 22.12.)

Obecní úřad zajistil odvoz velkoobjemového odpadu ve dne 21.-22.12. Pravidla uvnitř textu!

V pátek 21.12. bude do ulice Na Vršku v ranních hodinách přistaven a v odpoledních hodinách (cca 15.00) odvezen kontejner pro odvoz velkoobjemového odpadu. V sobotu 22.12. bude kontejner opět v ranních hodinách přistaven a odvezen bude ve 12.00 hod.
Žádáme obyvatele, aby odpad neskládali, pokud není kontejner na místě a v případě naplnění neodkládali odpad vedle kontejneru.