Odpočtové vodoměry pro bazény a zalévání

V poslední době se opět vyrojilo mnoho dotazů a nesrovnalostí týkajících se možnosti odečítání odebrané vody pro účely snížení stočného (odebraná voda nevtéká do kanalizace). Podrobné informace tedy naleznete zde.