Odkaz Policie ČR

Připomenutí základních bezpečnostních pravidel pohybu v prostředí internetu naleznete zde.