Očkování proti vzteklině (23.5. v 19.00 hod.)

Očkování psů, koček a dalších doma chovaných zvířat proběhne 23.5. před obecním úřadem.