Obnovené čerpání vody a dopravní omezení komunikace Velkoveská

Vážení spoluobčané,

Dnes tj. 30.12. 2023 v 15:00 hodin vedení obce obnovilo odčerpávání vody z lokality Okružní, která je opět částečně zaplavená. Bohužel se voda vrátila a bylo opět nutné zasáhnout. V této souvislosti sdělujeme, že komunikace Velkoveská není uzavřena a  je zde pouze omezen provoz. Omezení je vyznačeno dopravním značením. Prosíme respektujte toto značení a jezděte opatrně.

Mgr. Dagmar Horevajová

Bc. Ondřej Pecha