Život v Předboji a obecní úřad

Dětský den pořádaný Sokolem Předboj a nepovedené „čarodějnice“ na hřišti. To jsou jen dvě z akcí, které jsme letos mohli v Předboji navštívit.

Za tu první patří pořadatelům pochvala, ta druhá úplně zvládnutá nebyla – alespoň tak to stojí v mailu, který jsme dostali do podatelny. Navíc jsem tam byl a souhlasím.
I já se připojuji k pochvale Sokolu Předboj za dětské odpoledne (přestože jsem tam nebyl), článek z klávesnice samotného Sokola si můžete přečíst na jiném místě.
Musím ale upřesnit, že se obecní úřad nepodílel na organizaci „čarodějnic“ a ani je finančně nepodpořil, nikdo o podporu ani nežádal. A není přece úkolem obce/úřadu z vlastní iniciativy se angažovat a nabízet spolupráci.
Na druhou stranu rádi pomáháme tam, kde by jinak byl s financováním či organizací problém, pokud se na nás pořadatelé obrátí. Letos jsme tak zatím podpořili juniorskou větev Sokola, konkrétně fotbalový turnaj, dále podpoříme Předbojský triatlon, spolupracujeme s rybářským spolkem. Ve spolupráci s YARD Resortem pořádáme setkání seniorů (promítání filmu na sýpce), dohodli jsme podíl na dětské soutěží při dětském dnu 27. května (organizace + ceny ve vlastní režii).
Zejména vůči komernčím subjektům jsme obezřetní, abychom se nedostali do střetu zájmů, nebo podezření z nějakých nekalostí. Nepodporujeme je proto žádnými finančními dary či příspěvky, vše funguje na pricipu vzájemné spolupráce.
Závěrem tedy ještě jednou díky všem, kteří se na kulturním, sportovním či společenském životě v obci podílejí, a třeba brzy spojíme svoje síly.
-sob-

p.s. Stranou ponechávám soukromé aktivity vedení obce – starostovy a svoje. Jediné, co prozradím, že se ani jeden z nás v loňském ani letošním roce nepodílel na financování aktivit komerčních subjektů v Předboji.