Obecní policie: Září, měsíc prevence

Na místě strážníků bych si při preventivní činnosti asi připadal jako ve zvláštní škole. Posuďte sami.

Několikrát se totiž hlídka obecní policie postavila do oblasti Velkoveské ulice, tak aby ji každý projíždějící řidič mohl dobře vidět. Přesto vždy během jediné hodiny zastavila cca 10 vozidel, která překročila rychlost o více než 10 km/h. Podobně to dopadlo s překročením rychlosti v místech, kde platí omezení na 30 km/h. Přitom jde o komunikaci, na níž vyúsťují hned tři ulice označené jako obytné zóny.
Alespoň trochu pozitivněji dopadlo sledování provozu v obytných zónách Na Jaroši, U Prutníku, Spojovací. Při jedné z pochůzek dokonce strážníci překročení rychlosti nezaznamenali ani jednou. Naopak v jednom případě jel řidič rychlostí 46 km/h. To už je na obytnou zónu dost, co myslíte?
Z dalších případů, které hlídky řešily, můžeme zmínit obligátní parkování na chodnících, přechodech pro chodce, volně pobíhající psy… Pokuty byly tentokrát symbolické, častěji bylo vše řešeno domluvou.
Obecní policie se dále zaměřila na monitoring situace na skládce, kde již přes dva vydané zákazy, neplatné stavební povolení a jasnou dohodu mezi stavebním úřadem, obcí a provozovatelem skládky stále probíhá navážení stavební suti. Vše je pečlivě dokumentováno pro další řízení.
O ukradených okapech už jsme se zmiňovali, bohužel nikdo nic neviděl, takže najít pachatele je v podstatě nemožné.
-sob-