Obecní policie v září: Zaměřeno na rychlost

Poměrně často se obecně ve veřejném prostoru setkáváme s odporem k tomu, že má obecní policie povolení měřit rychlost. Občas se s tímto názorem setkávám i v Předboji. Přesto, že naši strážníci nikoho nešikanují a třeba radar nemají nastavený na50 km/h.

Možná by jednou z příčin tohoto stavu, tedy alespoň v naší obci, mohl být fakt, že ze tří řidičů, kteří v září zaplatili pokutu, byli dva předbojští (naměřené rychlosti: 67, 72 a 77 km/h). Máme pak tendenci bagatelizovat svoje vlastní hříchy a poukazovat na jiné, na které by se podle našeho názoru měla policie zaměřit, protože ty jiné považujeme za zásadnější.

Podobně je to s parkováním na všech možných i nemožných místech, případně s odstavením nepojízdných vozidel nebo se zábory na veřejných prostranstvích bez ohlášení a pochopitelně i zaplacení poplatku. V ulici Na Vršku takhle stojí červený Volkswagen. Majitelka byla nalezena a vyzvána k odstranění. Snad to stihne ve 2měsíční lhůtě (ano, tu je třeba poskytnout).

No a pejsci. Proč se policie nezaměří na opravdové problémy? Možná největší problém je, že každý považuje za opravdový problém jiný problém. Takže psy budeme i nadále sledovat a chytat a vracet, ať s domluvou, nebo pokutou. V září eviduje policie jeden takový případ, pes nebyl recidivista, takže stačila (snad) domluva.

Pozornému občanovi neunikl pohyb podezřelého cyklisty po obci, kterého strážníci zastavili na Hlavní. Hledal prý kamaráda, ale nebyl schopen sdělit, kde kamarád bydlí a kupodivu ani jeho jméno. Lustrací ovšem prošel, hledanou osobou nebyl. Příště to tak být ale nemusí, takže zůstaňme všímaví.