Obecní policie v srpnu: Průjezd ke školce musí být volný

Srpen byl ve srovnání s červencem i jinými měsíci velmi akční. Strážníci pomáhali zraněnému dělníkovi na stavbě, měřili rychlost, což se jednomu z řidičů nelíbilo, a taky udělovali pokuty za parkování v uličce vedoucí ke školce.

Ke zdaleka nejvážnějšímu incidentu za poslední dobu došlo na stavbě v Yardu. Dělník jedné ze stavebních společností, které v areálu pracují, si přivodil vážný úraz břišní dutiny. Na místo se musela dostavit nejen záchranka, ale taky hasiči (zraněný byl napíchnutý) a s ohledem na charakter zranění i vrtulník záchranné služby. Strážníci tak pomáhali zvládnout celou situaci, včetně přistání helikoptéry. I když si dělník zranění přivodil sám svojí nedbalostí a nedodržením základních bezpečnostních předpisů, o nichž byl, shodou okolností, pár dnů před nehodou proškolen, přejeme mu brzké uzdravení (o jeho stavu však policie bohužel nemá žádnou zprávu).

Při několikerém měření rychlosti v obci byl tentokrát přistižen jen jeden hříšník, který ale nakonec stál za to. Po Kojetické směrem od kapličky jel rychlostí 66 km/h, což je překročení již závažné, ale upřímně, žádný závod by nevyhrál. Daleko zajímavější byla jeho reakce poté, co byl zastaven hlídkou obecní policie. Nechtěl se legitimovat, s přestupkem nesouhlasil a obecním strážníkům se snažil vysvětlit, jak jsou zbyteční a jen ho buzerují. Zda mu sebevědomí vydrží i pro jednání s přestupkovou komisí, kam byla věc postoupena, se už asi nedozvíme, věříme ale, že se mu nestačí vyhnout.

Problém s průjezdností ulice vedoucí ke školce, kde ovšem bydlí i běžní občané, jimž samozřejmě stojící auta také ztrpčují život, řešíme prakticky neustále. Řidiči ignorují dopravní značení i zdravý rozum. Tentokrát již tedy strážníci na konci měsíce udělovali pokuty. Snad si tedy již postižené řidičky (opravdu nebyl pokutován žádný řidič) význam dopravní značky B28 – zákaz zastavení zapamatují.

-sob-