Obecní policie v srpnu: I kácení stromů má svoje pravidla

Srpen se nesl v prázdninovém duchu a velké vzrušení nepřinesl. Snad s jedinou výjimkou, kterou se stalo oznámení o nepovoleném kácení stromů poblíž fotbalového hřiště.

Obecní policie oznámení prověřila a zjistila, že ke kácení skutečně došlo, jednalo se o dva stromy. Strážníci identifikovali osobu, která stromy rozřezala, „pachatel“ se přiznal, nicméně uvedl, že stromy byly silně poškozeny poryvy větru, který se přes Předboj přehnal při poslední bouřce.

Taková situace samozřejmě nastat může, přesto žádáme všechny občany. Pokud dojde k poškození obecního majetku, v tomto případě stromů, je třeba kontaktovat buď přímo obecní úřad, nebo obecní policii, v případě polámaných stromů hasiče. Není možné stromy, byť poškozené, odstranit bez vědomí obce a bez patřičného oprávnění, resp. kvalifikace!

I přes výše zmíněnou lapálii bych byl ale moc rád, kdyby se „okurková sezóna“ co možná nejvíc prodloužila.

-sob-