Obecní policie v říjnu: Zaběhlých psů i „závodníků“ v autech méně, trvá problém se zábory a parkováním

Jen jediného pejska museli strážníci v říjnu umístit do policejního kotce a stejně tak pokutovali jen jediného řidiče, který překročil nejvyšší povolenou rychlost. Stále častěji se ale objevují problémy se zábory veřejného prostranství.

Zmíněný retrívr se v kotci navíc moc neohřál, šťastná majitelka, které se v Předboji ztratil při návštěvě u příbuzných, si psa vyzvedla ještě ve stejný den.

Řidič-závodník dostal pokutu za rychlost 69 km/h. Objevila se i nesprávná parkování, v průběhu října ovšem nebyla udělená žádná pokuta.

Pokud se ale týká záborů, aktuálně pracujeme na obecní vyhlášce, kterou se snad podaří zjednodušit proces jejich oznamování. Nic ale nezmůžeme s těmi spoluobčany, kteří buď mají jen pocit, že na veřejném prostranství si mohou dělat, co chtějí (např. odstavit automobil), nebo jsou prostě arogantní a je jim jedno, že překážejí ostatním, resp. že neoprávněně používají cizí majetek, lhostejno, že je to majetek nás všech, považovaný tak mnohými za majetek nikoho (složený stavební materiál, mobilní toaleta). Podotýkáme, že tohle „povzdechnutí“ se netýká těch, kteří zábor řeší alespoň dodatečně na výzvu úřadu. V jednom případě tak bylo vozidlo přemístěno (Zvonková ulice), v jiném ale již byla věc postoupena přestupkové komisi (ulice V Dolině).

-sob-