Obecní policie v prosinci: Předvánoční (téměř) klid

Poslední měsíc roku přinesl jen několik událostí, které znamenaly práci pro obecní policii. A je to obvyklý seznam: auto zaparkované na chodníku, ztracený pes a (drobná) dopravní nehoda. I když… jednou ne úplně všední událostí se strážníci přece jen zabývali.

Jedinou prosincovou sankcí byla 500korunová pokuta pro řidiče, který si „spletl“ chodník na Hlavní ulici s parkovištěm.

Bez pokuty, s domluvou a pejskem, odjel z líbeznické služebny majitel čivavy, která se na první vánoční svátek zaběhla do cizí zahrady U Prutníku. Důvodem shovívavosti byl jistě nejen vánoční čas, ale určitě taky fakt, že čivava není zrovna bojové plemeno. I o malého psa je ale třeba řádně pečovat.

K dopravní nehodě došlo v křižovatce s mělnickou silnicí I/9. Naštěstí se obešla bez zranění, došlo ale k úniku oleje z jednoho z poškozených vozidel. Strážníci proto povolali ještě hasiče z Neratovic, kteří uklidili vozovku. Poté hlídka pomohla účastníkům nehody vyplnit hlášení pro pojišťovny.

Sběr podkladů pro eventuální další řízení provedla obecní policie na základě oznámení o údajně neoprávněném kácení stromů poblíž čistírny odpadních vod. Vlastník pozemku přitom sdělil, že se nejedná o kácení, ale o ořez. O posouzení na základě fotografické dokumentace bude požádán příslušný odbor životního prostředí.

-sob-