Obecní policie v prosinci: Klidný advent

Poklidně plynoucí předvánoční čas narušilo jen několik drobných, a navíc obvyklých událostí. Nepříjemný tak byl především úhyn kuny na Východní Stráni.

Všechny případy parkování v obytných zónách byly ještě řešeny domluvou.

Při několika měřeních rychlosti projíždějících vozidel byla pro překročení jediná osoba, která dostala tisícikorunovou pokutu. Věříme, že trend zpomalení vozidel při průjezdu obcí bude pokračovat.

Smutný pohled se naskytl na Východní Stráni, kam byly strážníci přivoláni k umírající kuně. Ač je toto zvířátko nevítaným hostem, jeho smrt na veřejnosti určitě nepatří mezi příjemné zážitky. Mrtvolka byla strážníky předána k odborné likvidaci.

Již od prosince pak policie šetří znečišťování komunikace v ulici Pod Hřištěm vozidly zajíždějícími na stavbu pana G. Vzhledem ke špatné komunikaci se stavebníkem vyplývající z jeho nevstřícnému přístupu už asi pouhá domluva stačit nebude.

Obecní policii přejeme do roku 2014 především úspěšnou prevenci.

-sob-