Obecní policie v listopadu: Zase psi

Listopad nám celkem klidně uplynul, ostatně jako většina divného roku 2020. Strážníci odchytili dva psy, asistovali u dopravní nehody, ale věnovali se i špatně parkujícím vozidlům a špatně odloženému odpadu.

Oba volně pobíhající měli čipy, a tedy se podařilo najít jejich majitele. V prvním případě si labradora odchyceného v Nové ulici majitelka vyzvedla a bez řečí zaplatila i pokutu, v tom druhém majitel vlčáka odchyceného na Hlavní pokutu, s ohledem na opakovaný přestupek už citelně vyšší, zaplatit odmítl. Patrně se domnívá, že předbojské ulice jsou volně k použití jako „cvičák“. Jeho případ tak byl předán do Odoleny Vody k dalšímu řešení.

K dopravní nehodě došlo v Horňátecké a hlídka obecní policie byla povolána kvůli řízení dopravy, než se podařilo zcela obnovit provoz. V parkoviště se tentokrát změnila lokalita Pod Hřištěm-U Prutníku. Množství odstavených vozidel přesáhlo únosnou mez. A my opět apelujeme: snažte se v zimě s auty v ulicích neparkovat, když už, tak alespoň na asfaltu, ne v trávě, a pochopitelně ne v protisměru, zatáčkách a křižovatkách.

Strážníkům se rovněž podařilo najít a citelně napomenout vlastníka nemovitosti v lokalitě U Prutníku, který odložil zjevně nepřiměřené množství odpadu mimo místo k tomu určené. Tentokrát totiž nemohl tvrdit, že to přece nebyl on, k dispozici byly fotografie i videozáznam. A jako v případě parkování připomínáme základní zásady pro odkládání odpadu: dávejte ho, kam máte a v případě barevných kontejnerů se moc přimlouváme, abyste sešlapávali krabice a sundávali víčka z PET lahví, nejste sami, kdo popelnice používáte.

Vám slušným a ohleduplným děkujeme!