Obecní policie v listopadu: „Zachráněná“ platební karta

O tom, že obytná zóna není odstavná plocha ani parkoviště se přesvědčili někteří řidiči. Ale největší radost jistě máme z něčeho docela banálního a samozřejmého: nalezené a vrácené platební karty.

Listopad nepřinesl do pokladničky obecní policie ani korunu z pokut za překročení rychlosti, což lze jistě považovat za dobré znamení. Znamení, že řidiči to v obci s rychlostí nepřehánějí. Naopak neoprávněný zábor veřejného prostranství, jak je odborně nazýváno odstavení přívěsu, mobilní buňky nebo složení haldy písku na ulici, strážníci pokutovali. Buňka totiž nezmizela ani přes jejich varování. Naopak ukázněně se po upozornění, že nákladní vozidlo naložené zbožím není v obytné zóně vítáno, protože prostě překáží, zachoval řidič, který slíbil, že místo opustí. Po návratu hlídky už na místě nebyl.

Dbejme prosím všichni na to, ať si v ulicích navzájem nepřekážíme. Když se k Vám nedostanou popeláři, jak se to nedávno stalo, je to nepříjemné, ale ne zdraví či život ohrožující. Představte si ale, že by třeba neprojela sanitka jedoucí k případu…

Poděkování na závěr pak patří prodavačce z obchodu v Březiněvsi i strážníkům za to, že nalezenou platební kartu pomohli dostat zpět k její majitelce. Jistě jí tak ušetřili mnoho nepříjemností i peněz, které by případně musela vydat na její blokaci a vydání nové. Kéž by strážníci mohli řešit jen takové případy.

-sob-