Obecní policie v květnu: Stále ještě „nouzový“ klid

Déle než do poloviny května (přesně do půlnoci 17. 5.) trval v Česku stav nouze vyhlášený kvůli výskytu nového typu koronaviru. To se podobně jako v březnu a dubnu promítlo i na relativním klidu v obci.


K jedinému skutečnému incidentu, který museli strážníci v květnu řešit, tak došlo až v poslední jeho dekádě, kdy se do úřadovny v Líbeznicích dostavila oznamovatelka s tím, že byla napadena v ulici Ke Tvrzi volně pobíhajícím psem. Vzhledem k tomu, že ten je již policistům z jejich praxe dobře známý, sepsali záznam a odeslali jej příslušnému správnímu orgánu, který již řeší předchozí nekalou činnost agresivního zvířete.

Další policejní akcí pak byl výjezd na počátku měsíce, kdy pozornému občanovi neuniklo, že o víkendu projíždějí ulicí Pod Hřištěm vozidla s naloženým čerstvě nařezaným dřevem. Hlídka dorazila na místo během několika minut a naštěstí po prověření všech okolností zjistila, že kácení je v pořádku a přítomní dřevorubci disponují pověřením od majitele lesa.

Poslední incident se odehrál téměř na konci května, když byla hlídka povolána do akce občanem, jemuž nad hlavami létal dron. Strážníci rychle vypátrali čerstvého majitele létajícího stroje, který jim po ztotožnění sdělil, že se s dronem teprve učí létat. Byl tedy poučen, že létání není možné nad obydlenou oblastí, což slíbil dodržet. Stalo se Pod Kapličkou.

Ve zbytku měsíce probíhala pravidelná hlídková činnost, při níž jsou bohužel mj. dokumentovány neoprávněné zábory veřejných prostranství.

-sob-