Obecní policie v červnu

Uplynulý měsíc přinesl dvě nepříjemné události, které zaměstnaly i strážníky obecní policie. Neznámí vandalové zlomili další stromy na Kojetické ulici a na „skládkovém kopci“ se opět objevila auta s odpadem.

O obou událostech jsem se již zmínil ve starších příspěvcích, proto zbývá jen doplnit, že vandalové jsou bohužel stále nevypátráni a věc řeší s ohledem na nezanedbatelnou výši škody Policie ČR. Naopak na skládce je po několikadenním zavážení , které strážníci poctivě monitorovali, opět klid. Stavební úřad má nicméně k dispozici rozsáhlou fotodokumentaci a zná totožnost řidičů i majitele vozidel. Věřme tedy, že se vše v dobré obrátí a na skládce zavládne pořádek. Celou záležitost rozhodně nenecháme usnout.
Za zbytečné otravování někdy považujeme měření rychlosti a postih za špatné parkování, tentokrát v obou případech na přechodu pro chodce. Zastavit se ale dá o pár metrů dál, místa máme okolo zeber dost, ke shovívavosti proto není důvod.
-sob-